fbpx

מימון וטרייד אין

במאיר טרייד תוכל לבצע עסקאות טרייד אין לכל סוגי כלי הרכב, לרכבים מסחריים או לאופנועים , להוסיף את ההפרש ולרכוש וולוו מבעלות קודמת בתנאים ההוגנים ביותר.
ככל שמדובר בדגמי וולוו / הונדה (רכבי הבית) הצעות במאיר טרייד הינם מהטובות והאטרקטיביות בשוק.

אנו מזמינים אותך להגיע אלינו עם כל רכב שתרצה

כל שנתון או דגם ולצאת עם וולוו מבעלות קודמת במצב מעולה ולאחר שעברה תהליך השבחה והכנה למכירה. בכדי לקבל את הצעת המחיר המדויקת ביותר שניתן לקבל, רצוי להגיע אלינו עם הרכב אותו אתם מבקשים למסור. במידה ואין אפשרות להגיע עם הרכב , ניתן להגיע עם צילום רישיון רכב בתוקף .

מימון

במאיר טרייד תוכלו לקבל הצעות למגוון פתרונות מימון באמצעות ק.ל.ס מימון רכב בע"מ מקבוצת מאיר לפי העדפתכם:

  • מימון לתקופה קצרה או ארוכה, עד 60 תשלומים.
  • מימון חוץ בנקאי שלא תופס מסגרת אשראי בבנק.
  • שירות מהיר ויעיל באישור מידי, שלם וצא עם רכב.
  • אפשרות למימון ללא מקדמה.
  • אפשרות לעסקאות בלון (עד 30% בלון).

בסימולטור המימון שנמצא באתר, תוכלו לבצע סימולציות על פי העדפתכם, לקבל את ההחזר החודשי בחישוב מקורב בהתאם לתקציב שמתאים לכם.

ק.ל.ס מימון רכב בע"מ הינה בעלת רישיון למתן אשראי מורחב (מ.ר 54849) ומפוקחת ע"י רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

מתן המימון כפוף לאישור ק.ל.ס ולבדיקת נתונים פיננסיים ואחרים על הלקוח. ק.ל.ס לא חייבת לאשר את מתן המימון ללקוחות שלא יעמדו בקריטריונים שהוגדרו על ידי ק.ל.ס, על פי שיקול דעתה.

החישובים הנם סימולציה בלבד ואינם מחייבים את ק.ל.ס או את מאיר טרייד להעמדת ההלוואה או לתנאים שבה היא תועמד, לרבות גובה הריבית, אשר לצרכי הסימולציה בלבד מחושבת כריבית שנתית בשיעור של פריים+3% (לתקופה של עד 60 חודשים), בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ועמלת הקמת בסך 1.5% מסכום ההלוואה +1500 ₪ אשר תשולם בנפרד מההחזר החודשי.

תנאי ההלוואה המחייבים יפורטו בהסכם הלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח לבין ק.ל.ס. מאיר טרייד לא תהיה צד להסכם ההלוואה ולכן לא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם הסכם ההלוואה אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בחרו רכב
Sorry, our business is not operational at this hour

Please try our contact page